Find us on Facebook

Russian Night tv

Sunday, May 29, 2016

Kênh VTVcab3 - Kênh Truyền Hình Thể Thao TV

Posted by minigame123 at 9:53:00 PM 0 Comments


Kênh VTVcab3 - Kênh Truyền Hình Thể Thao TV
Kênh VTVcab3 - Thể thao TV là kênh thể thao chuyên biệt đầu tiên, phát sóng lần đầu vào ngày 01/12/2004 dưới tên gọi cũ là VCTV3. Kênh Thể thao TV phát sóng nhiều chương trình tường thuật thể thao và các chương trình bản tin, thể thao bên lề. Các chương trình thể thao trên Thể thao TV phát sóng với 2 chuẩn SD/HD.

Share This Post

Get Updates

Subscribe to our Mailing List. We'll never share your Email address.

0 comments:

tv live1 Premier sports live
© 2014 TV Sports. live streams Soccer live streams Soccer
Powered by live streams Soccer.
back to top