Find us on Facebook

Russian Night tv

Friday, May 20, 2016

Kênh HTV thể thao - Kênh Truyền Hình HTV

Posted by minigame123 at 7:21:00 PM 0 Comments
Kênh HTV thể thao là Kênh thể thao tổng hợp Thay thế cho kênh HTV2 là Kênh Thể thao và HTV8 sau đó. Trước 2013 là Kênh HTVC Thể thao (HTVC Thể thao theo Yêu cầu) HTV Thể thao là kênh chuyên thể thao của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đây là kênh Truyền hình duy nhất phát sóng những mùa giải từ Việt Nam tới quốc tế, các chương trình bình luận đặc sắc cũng được phát sóng trên kênh này.

Share This Post

Get Updates

Subscribe to our Mailing List. We'll never share your Email address.

0 comments:

tv live1 Premier sports live
© 2014 TV Sports. live streams Soccer live streams Soccer
Powered by live streams Soccer.
back to top